The South African Aesthetic Plastic Surgery Meeting 2019

Dr. Kalaaji ble invitert til The South African Aesthetic Plastic Surgery Meeting som ble holdt i Cape Town den 22 – 24 Mars 2019.

Han holdt hele 7 forelesninger som ble meget godt mottatt av deltakerne. Se nedenfor:

-Intimkirurgi

Han foreleste om sitt studie av 242 prosedyrer innen intimkirurgi om de ulike teknikker, hvordan oppnå best mulig resultatet og hvordan unngå komplikasjoner. Dr. Kalaaji har også fått publisert sin undersøkelse i det kjente tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal.

-Neseplastikk

Via en anonym spørreundersøkelse har han undersøkt livskvaliteten før- og etter til de pasienter som har gjennomgått en neseoperasjon og dermed fått verdifull kunnskap som han delte i forelesningen.

-Kroppsskulpturering

Fettsuging og fettransplantasjoner

Hvordan bedømmer man hvilke pasienter som egner seg godt til slike operasjoner.

Han gikk gjennom viktigheten av en grundig vurdering av pasienten før en operasjon blir

utført og tett oppfølging i etterkant. Han tok for de utallige mulighetene som finnes innefor denne type inngrep og vedla mange eksempler på dette.

– Mommy makeover, kombinerte inngrep (flere inngrep i samme seanse). Pasientsikkerhet og ufordringer ved dette, smertelindring og rekonvalesens.

Dr. Kalaaji holdt forelesning om Mommy makeover og andre kombinerte inngrep der man opererer flere områder i samme seanse, om utfordringene ved slike operasjoner og pasientsikkerhet. En tendens som øker i etterspørsel. Stadig flere kvinner som har gjennomgått et eller flere svangerskap etterspør Mommy makeover. Kroppen har endret seg etter svangerskapene og de ønsker å rette på dette.

Mommy makover er et kombinasjonsinngrep som gjøres i en seanse, for eksempel brystplastikk, bukplastikk og fettsuging. Ikke alle vil være gode kandidater til slike inngrep. Pasienten må først vurderes nøye før en eventuell operasjon kan bli foretatt.

-Rumpeforstørring med eget fett (Brazilian Butt lift, BBL)

Han foreleste sine erfaringer om rumpeforstørring med eget fett, såkalt BBL (Brazilian Butt lift) om sikkerhet og metoder. Han har forsket på dette i mange år og utviklet sin egen metode som gir det beste resultatet hva gjelder høsting og preparering av fettet før innsetting.

Dr. Kalaaji gjennomgikk historikken bak rumpeforstørring med eget fett (BBL) og de internasjonale rapporterte komplikasjoner som har oppstått etter et slikt inngrep. Da særlig

alvorligste komplikasjonene som kan oppstå hvis det ikke gjøres på riktig måte deriblant flere dødsfall.

Han har lenge gått ut nasjonalt og internasjonalt og advart mot å injisere fettet inne i muskel eller under muskel. Han har holdt forelesninger og opplæring i hvilke forhåndsregler som må tas før en BBL operasjon og hvilke metoder som gir et trygt og sikkert resultat for pasienten. Han har presisert viktigheten av en grundig pasientundersøkelse før en avgjør om pasienten er en god kandidat til en slik prosedyre. Han foreleste om måten fettet bør hentes ut på og behandles før det settes inn på en forsvarlig måte under huden og viktigheten av og ikke sette inn for mye fett da dette kan få konsekvenser for pasienten.

Dr. Kalaaji har fått publisert denne undersøkelsen i det kjente tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal.

-Brystforstørring med eget fett

Han gjennomgikk de forskjellige årsakene til at kvinner velger brystforstørrelse med eget fett fremfor implantater.

Han fortalte om sin egen forskning hvor han har fulgt 156 pasienter som har gjennomgått et slikt inngrep over en lang periode gjennom kontroller og intervjuer.

Han forklarte de ulike teknikkene hva gjelder høsting og preparering av fettet som han har forsket på i mange år og som gir det beste og mest langvarige resultatet.

Dr. Kalaaji forteller videre at dette er en operasjonsteknikk som krever lang erfaring for å mestre og derfor anbefales det at denne type kirurgi kun utføres av erfarne plastikkirurger.

Han har også publisert en artikkel om dette i det medisinske magasinet ”Kirurgen” og i ”Body Language journal”.

-Nye trender innen brystforstørring

Flere og fler velger å gjennomgå en såkalt (Hybrid-behandling) til bryst der man setter fett og implantat samtidig eller setter fett etter at implantatene er satt inn for å øke volumet, forbedre asymmetri eller for å øke volumet i visse områder i brystet som nederst eller ved kløften. Det kan også brukes til å kamuflere såkalt ripling noe som kan oppstå hos svært slanke kvinner som har lite fettlag under huden. Et alternativ kan da være å transplantere fett.