SPB Aesthetic Congress, 19 & 20 juni 2021

Oslo Plastikkirurgi får stadig invitasjoner til å holde foredrag på kongresser rundt om i verden. Med dagens teknologi er det mulig å delta på flere kongresser på forskjellige steder, på samme dag. Overlege Dr. Kalaaji hadde ikke mindre enn tre forelesninger samme dag. SPB Aesthetic Congress 2021 I St. Petersburg, deretter Face and Body Surgery congress i London og avslutningsvis  Sixth World Congress of plastic surgeons of Lebanese Descent (WCPSLD) i Washingon. Årets webinar i St.Petersburg gikk over to dager. Oslo Plastikkirurgis Dr. Kalaaij ble forespurt om å holde et innlegg om fettransplantasjon til ansikt og spesielt rundt øynene. ” Periorbital Fat Grafting, A challenging area: Avoiding complications and getting favorable results “ 
Det ble lagt stor vekt på pasient sikkerhet og utførelse av inngrepet, for å oppnå gode resultat.