SFEPs Scandinavian Aesthetic Surgery Meeting

Klinikkens overlege, dr. Kalaaji, deltok som gjesteforeleser på SFEPs (Svensk forening for estetisk plastikkirurgi) kongress i Gøteborg 23-26 oktober 2016.

Han foreleste om sine erfaringer med ”combined surgery”, operasjoner som innebærer to eller flere forskjellige inngrep i samme seanse som for eksempel ved «mommy makeover». Forelesningen handlet om fordeler, konsekvenser og risiko ved flere og langvarige inngrep og om viktigheten av nøye planlegging før dette blir gjennomført. Han har erfaring med over 178 tilfeller av kombinert kirurgi.
 
Han foreleste også om sin 8-års erfaring med brystforstørring med eget fett. Det ble forelest om fettets anvendelse og varighet, om å forbedre form og volum på kvinner som allerede har innlagte implantater, og for de som velger å fjerne implantatene f.eks ved kapselkontraktur og heller vil sette inn fett for å bevare brystenes volum og fasong.

For mer info:

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »