Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok på det 24. symposium i plastikkirurgi arrangert i Buenos Aires, Argentina den 3-4 oktober 2019.

Mange av verdens fremste plastikkirurger møttes for å dele erfaringer med de nyeste metodene innen feltet.

1. Fettsuging og fettransplantasjon. Kroppsskulpturering.

Vår plastikkirurg dr. Kalaaji holdt hele 6 forelesninger og en video session i følgende emner:

Han tok for de utallige mulighetene som finnes innefor denne type inngrep og vedla mange eksempler på dette.

2.Brystforstørring med eget fettvev

Dr. Kalaaji har selv foretatt over 160 slike operasjoner og har utviklet sin egen metode i hvordan behandle fettet som transplanteres for best mulig resultat og varighet. Han har i tillegg forsket på livskvaliteten før- og etter slike operasjoner og fått publisert sin forskning i det anerkjente Aesthetic Surgery Journal.

3. Asiatiske øyne

Han gjennomgikk sin forskning basert på 61 pasienter som har gjennomgått dette inngrepet, deres livskvalitet før- og etter og fortalte om operasjonsteknikkene han bruker ved denne type operasjon.

4. Hakeforstørring med eget fett

Han fortalte om metodene han bruker, fordelene ved å bruke fettransplantasjon kontra implantater og viste før- og etterbilder av denne pasientgruppen.

5. Rumpeforstørring med eget fett- pasientsikkerhet

Dr. Kalaaji har lenge advart mot å injisere fett i muskel eller under muskelen da dette har ført til dødsfall. Han har holdt forelesninger og opplæring i hvilke forhåndsregler som må tas før en BBL operasjon og hvilke metoder som gir et trygt og sikkert resultat for pasienten. Han har presisert viktigheten av en grundig pasientundersøkelse før en avgjør om pasienten er en god kandidat til en slik prosedyre. Han foreleste om måten fettet bør hentes ut på og behandles før det settes inn på en forsvarlig måte under huden og viktigheten av og ikke sette inn for mye fett da dette kan få konsekvenser for pasienten.

6. Mommy makeover og andre estetiske prosedyrer

Kombinasjonsoperasjoner har økt i etterspørsel. Et eksempel på dette er mommy makeover. Kroppen har endret seg etter svangerskapene og de ønsker å rette på dette. Mommy makover er et kombinasjonsinngrep som gjøres i en seanse, for eksempel brystplastikk, bukplastikk og fettsuging. Ikke alle vil være gode kandidater til slike inngrep. Pasienten må først vurderes nøye før en eventuell operasjon kan bli foretatt.

Intimkirurgi

7. I tillegg holdt han en video-session om intimkirurgi der han fortalte og viste fremgangsmåten i de forskjellige inngrep innen intimkirurgi hos kvinner.