.se

Oslo Plastikkirurgis Dr. Amin Kalaaji moderator og foreleser på ”The Beauty of Preorbital Region” 2. November 2019 Belgrad, Serbia

Han foreleste om ”Our Experience in Surgical Corretion of Asian eyes. Classification, Techniques and Retrospective Study in 75 cases”, der han viste og diskuterte resultatene etter kirurgisk korrigering av asiatiske øyne. Han foreleste i tillegg om “Preorbital Fat grafting. Standing alone or best as a combined procedure?”, der han diskuterte preorbital fettmodifikasjon og fordeler/ulemper med og uføre denne prosedyren alene.

BBL 360

BBL 360 er en kirurgisk prosedyre som kombinerer Lipo 360 med rumpeforsterkende fettoverføring, i hovedsak ved å bruke fett fra din egen kropp for å

Les mer »

Athen l September 2023

Vår overlege Dr.Kalaaji hadde stor ære å bli invitert til den første ISAPS-olympiaden i Athen 30. august – 1. september 2023. Dr Kalaaji holdt to foredrag om nylige oppdateringer

Les mer »