Oslo Plastikkirurgis Dr. Amin Kalaaji moderator og foreleser på ”The Beauty of Preorbital Region” 2. November 2019 Belgrad, Serbia

Han foreleste om ”Our Experience in Surgical Corretion of Asian eyes. Classification, Techniques and Retrospective Study in 75 cases”, der han viste og diskuterte resultatene etter kirurgisk korrigering av asiatiske øyne. Han foreleste i tillegg om “Preorbital Fat grafting. Standing alone or best as a combined procedure?”, der han diskuterte preorbital fettmodifikasjon og fordeler/ulemper med og uføre denne prosedyren alene.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »