Oslo Plastikkirurgis Dr. Amin Kalaaji moderator og foreleser på ”The Beauty of Preorbital Region” 2. November 2019 Belgrad, Serbia

Han foreleste om ”Our Experience in Surgical Corretion of Asian eyes. Classification, Techniques and Retrospective Study in 75 cases”, der han viste og diskuterte resultatene etter kirurgisk korrigering av asiatiske øyne. Han foreleste i tillegg om “Preorbital Fat grafting. Standing alone or best as a combined procedure?”, der han diskuterte preorbital fettmodifikasjon og fordeler/ulemper med og uføre denne prosedyren alene.

Jedda | Oktober 2022

Vår overlege dr. Amin Kalaaji var invitert som faculty og holdt Master Class om nye trender innen brystkirurgi: Bryst implantat Conversion med fett og HYBRID

Les mer »