OSLO PLASTIKKIRURGI STØTTER UTDANNING AV SYKEPLEIER I MALAWI

MedHum er en humanitær innsamlingsaksjon som arrangeres av Norsk medisinstudentforening (Nmf) som er en del av Den norske legeforening. (Dnlf)

MedHum 2010 kjemper for sykepleierutdanning i Malawi, et land i akutt helsekrise. For liten kapasitet på utdanningsfronten, samt hjerneflukt til utlandet har gjort at Malawi per i dag kun har om lag 7000 sykepleiere fordelt på en befolkning på over 15 millioner. Til sammenligning finnes det i Norge 98 000 sykepleiere som tar seg av våre 4,7 millioner innbyggere.

Målet med aksjonen i år er dermed å samle inn penger til å sikre infrastruktur og kvalitet på sykepleierskoler i Malawi. Samtidig ønsker vi å rette fokus på det faktum at mange land som Malawi har store problemer med å bygge opp et anstendig helsetilbud for sine innbyggere. En viktig grunn til dette er at kvalifisert helsepersonell rekrutteres til rike land. Oppmerksomheten skal rettes mot det positive ved å gi mennesker muligheten til å ta utdanning og skape sin egen fremtid. I tillegg vil vi øke bevisstheten rundt mekanismene som hindrer fremskritt i Malawi, med hovedfokus på hjerneflukt.

Oslo plastikkirurgi er meget stolt over at bidre til dette endamål og ønsker Medhum lykke til i fremtiden.
For mer info se www.medhum.no

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »