.se

OSLO PLASTIKKIRURGI STØTTER UTDANNING AV SYKEPLEIER I MALAWI

MedHum er en humanitær innsamlingsaksjon som arrangeres av Norsk medisinstudentforening (Nmf) som er en del av Den norske legeforening. (Dnlf)

MedHum 2010 kjemper for sykepleierutdanning i Malawi, et land i akutt helsekrise. For liten kapasitet på utdanningsfronten, samt hjerneflukt til utlandet har gjort at Malawi per i dag kun har om lag 7000 sykepleiere fordelt på en befolkning på over 15 millioner. Til sammenligning finnes det i Norge 98 000 sykepleiere som tar seg av våre 4,7 millioner innbyggere.

Målet med aksjonen i år er dermed å samle inn penger til å sikre infrastruktur og kvalitet på sykepleierskoler i Malawi. Samtidig ønsker vi å rette fokus på det faktum at mange land som Malawi har store problemer med å bygge opp et anstendig helsetilbud for sine innbyggere. En viktig grunn til dette er at kvalifisert helsepersonell rekrutteres til rike land. Oppmerksomheten skal rettes mot det positive ved å gi mennesker muligheten til å ta utdanning og skape sin egen fremtid. I tillegg vil vi øke bevisstheten rundt mekanismene som hindrer fremskritt i Malawi, med hovedfokus på hjerneflukt.

Oslo plastikkirurgi er meget stolt over at bidre til dette endamål og ønsker Medhum lykke til i fremtiden.
For mer info se www.medhum.no

Roma Calling! Juni 2023

Det var en stor ære at vår overlege Dr. Kalaaji ble invitert til fakultetet til det 12. møtet for regenerativ kirurgi konferanse i Roma. Her

Les mer »