.se

KLINIKKSJEF OG OVERLEGE DR.MED KALAAJI AKSEPTERTE I MARS 2013 – 3-ÅRIG FORLENGELSE AV MEDLEMSKAPET I DEN INTERNASJONALE KOMITEEN

Oslo Plastikkirurgis overlege dr.med. Kalaaji aksepterte i mars 2013 en invitasjon om forlengelse av sitt medlemskap i den internasjonale komiteen – American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).

«Den tid og engasjement gitt av Dr. Kalaaji til foreningen er virkelig verdsatt av styret i American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)» uttalte presidenten i Aesthetic Society, dr. Jack Fisher, MD.

BBL 360

BBL 360 er en kirurgisk prosedyre som kombinerer Lipo 360 med rumpeforsterkende fettoverføring, i hovedsak ved å bruke fett fra din egen kropp for å

Les mer »

Athen l September 2023

Vår overlege Dr.Kalaaji hadde stor ære å bli invitert til den første ISAPS-olympiaden i Athen 30. august – 1. september 2023. Dr Kalaaji holdt to foredrag om nylige oppdateringer

Les mer »