KLINIKKSJEF OG OVERLEGE DR.MED KALAAJI AKSEPTERTE I MARS 2013 – 3-ÅRIG FORLENGELSE AV MEDLEMSKAPET I DEN INTERNASJONALE KOMITEEN

Oslo Plastikkirurgis overlege dr.med. Kalaaji aksepterte i mars 2013 en invitasjon om forlengelse av sitt medlemskap i den internasjonale komiteen – American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).

«Den tid og engasjement gitt av Dr. Kalaaji til foreningen er virkelig verdsatt av styret i American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)» uttalte presidenten i Aesthetic Society, dr. Jack Fisher, MD.