ISAPS Møte 4-6 May 2017, Kairo

05 May, 2017 Klinikkens overlege Dr. Amin Kalaaji deltok som Faculty medlem og gjesteforeleser møteleder. i ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) i Kairo, Egypt.

04 – 06 mai 2017 hvor han deltok både som Faculty medlem, gjesteforeleser og møteleder. Møtet gikk over tre dager med interaktive diskusjoner om estetisk kirurgi som omfattet temaer som bryst, ansikt, neseplastikk, kroppskonturering, pasientsikkerhet, plastikkirurgiske prosedyrer, intimkirurgi og rumpeforstørring. 

Dr. Kalaaji holdt 6 forelesninger om ulike temaer:  hvordan starte og drive egen plastikkirurgisk klinikk, brystforstørring med bruk av eget fett hvor han sammenliknet erfaringer etter 122 foretatte brystforstørringer med eget fett som erstatning for brystimplantat eller for å bedre status etter innsetting av implantater, de nye teknikkene ved korreksjon av inverterte brystvorter, risiko og erfaring med langvarige kombinerte kirurgiske inngrep, livskvalitet hos kvinner etter å ha foretatt intimkirurgi og innsetting av fett i glutealområdet. 

Følgende forelesninger ble holdt av dr. Kalaaji:

1. How to establish and run a Private Aesthetic Surgery practice, A plastic Surgeon’s own 16 years’ Experience and Perspectives

2. Aesthetic Primary Breast Augmentation with Fat Grafting in 122 Cases

3. Surgical Correction of Inverted Nipples: New Techniques

4. Morbidity and Mortality in Combined Long Lasting Aesthetic Procedures

5. Quality of Life in Intimate Surgery Patients

6. Gluteal Augmentation by fat. Is there a role for Prosthesis?

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »