Intimkirurgi er ikke et skapt behov – Oslo Plastikkirurgi

I en debattert artikkel i Aftenposten uttrykte Oslo Plastikkirurgi sin mening om intimkirurgi, noe som har hatt mye fokus den siste tiden. Her er vårt syn på temaet, skrevet av overlege Dr. Amin Kalaaji.

«Intimkirurgi behandler hygieniske, fysiske, psykiske og/eller intime problemer. Dessuten er det noen former for behov som oppstår etter en fødsel. Intimkirurgi skal etter vår mening ikke utføres for å redesigne underlivet.

Å sammenligne intimkirurgi utført i Norge med kjønnslemlestelse, mener jeg er svært kritikkverdig. Det viser en manglende forståelse av både intimkirurgi og kjønnslemlestelse. Man sidestiller en tvangshandling, et overgrep mot små barn og kvinner, med en frivillig medisinsk behandling. Intimkirurgi er en behandling som blir tilbudt kvinner for å forbedre samliv og livskvalitet. Ved kjønnslemlestelse skjer det motsatte, livskvaliteten, selvtilliten og samlivet kan i ulik grad bli ødelagt.

Et forbud vil være en dårlig løsning som kan virke mot sin hensikt. Det vil gi spillerom for useriøse aktører i utlandet, der man verken har garanti for kvalitet, etikk eller oppfølgning.

Holdningen vi har til våre pasienter er at ingenting er unormalt. Det er store variasjoner innenfor det normale. Behandling vurderes først når det forårsaker ubehag av en eller flere av de ovennevnte årsakene.

Vi gir grundig informasjon om både komplikasjoner og hva de kan forvente som resultat, noe vi også har plikt til å opplyse om. Gjøres operasjonene på rett grunnlag og av en kvalifisert plastikkirurg, er risikoen for komplikasjoner små. Kvinnene som opereres med intimkirurgi, er som oftest godt voksne kvinner, de er velutdannede, har partner og barn. De har levd med disse plagene i mange år. Som lege har jeg ansvar og plikt til å tilrettelegge for disse kirurgiske inngrepene når dette er forsvarlig å gjøre det.»

Les hele artikkelen ( Aftenposten.no )

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »