Høstmøtet 2019 Vår dr. Kalaaji ble invitert til Høstmøtet 2019 som er et årlig arrangement i regi av Norsk kirurgisk forening. I år ble dette møtet arrangert for 95 gang.

1. Dr. Kalaaji holdt en forelesning om ALCL, (anaplastic large cell lymphoma, ALCL) som er betegnelsen for en krefttype som mulig har sammenheng med innsatte brystimplantater.

Det bør nevnes at dette er svært sjeldent og man anbefaler derfor ikke kvinner å fjerne implantatene og fraråder heller ikke nye fra å sette inn brystproteser.

2. Dr. Kalaaji har som leder i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) gått i bresjen for å utvikle et brystimplantatregister her i Norge som de har i f.eks Sverige og Finland.

Han fortalte om de møtene foreningen har hatt med land som har utviklet dette registeret og fått gode tips på veien til hvordan det kan gjennomføres. NFEP jobber videre med for å kunne opprette et slikt register.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »