Den 15-17.oktober var vår klinikksjef dr. Amin Kalaaji invitert som faculty-foreleser på Non-Surgical live demonstrasjons-kongressen i Istanbul, Tyrkia.

Dr. Kalaaji foreleste om klinikkens teknikk: Neseplastikk uten arr, Redusere nesebor med tråder og forbedring av nese rygg og nesetippen med fett transplantasjon.

Dr. Kalaaji ble hedret under seremonien sammen med den Internasjonal Faculty.
#
On October 15-17, our clinic Medical director Dr. Amin Kalaaji (MD, PhD) was invited as a faculty, at the Non-Surgical live demonstration congress in Istanbul, Turkey.

Dr. Kalaaji lectured on the clinic’s technique: Rhinoplasty without scars, reducing nostrils with threads and improving the nose dorsum and tip of the nose with fat grafting.

Dr. Kalaaji is honored in a special ceremony along with the International Faculty.