.se

Eurasian Non-Surgical Days will be held between 16 – 17 October 2021 at Fairmont Quasar Hotel, Istanbul.

Den 15-17.oktober var vår klinikksjef dr. Amin Kalaaji invitert som faculty-foreleser på Non-Surgical live demonstrasjons-kongressen i Istanbul, Tyrkia.

Dr. Kalaaji foreleste om klinikkens teknikk: Neseplastikk uten arr, Redusere nesebor med tråder og forbedring av nese rygg og nesetippen med fett transplantasjon.

Dr. Kalaaji ble hedret under seremonien sammen med den Internasjonal Faculty.
#
On October 15-17, our clinic Medical director Dr. Amin Kalaaji (MD, PhD) was invited as a faculty, at the Non-Surgical live demonstration congress in Istanbul, Turkey.

Dr. Kalaaji lectured on the clinic’s technique: Rhinoplasty without scars, reducing nostrils with threads and improving the nose dorsum and tip of the nose with fat grafting.

Dr. Kalaaji is honored in a special ceremony along with the International Faculty.

Roma Calling! Juni 2023

Det var en stor ære at vår overlege Dr. Kalaaji ble invitert til fakultetet til det 12. møtet for regenerativ kirurgi konferanse i Roma. Her

Les mer »