.se

Dr. Kalaaji ble invitert til å holde foredrag hos Oslo Chirurgiske Sælskab

Oslo Chirurgiske Sælskap er en studentforening ved Universitetet i Oslo. Foreningen ble stiftet i 2014 og har som formål å fremme interesse for og kunnskap om kirurgi blant medisinstudenter.

Dr. Kalaaji startet med å fortelle litt om plastikkirurgi og om yrkeslivet som plastikkirurg.

Temaet for forelesningen var intimkirurgi. Han fortalte om hvilke pasientgrupper som ønsker intimkirurgi og om årsaken. Han gikk gjennom hvordan man velger hvilke pasienter som blir tilbudt operasjon og de som får nei, grunnet at der ikke finnes indikasjon til kirurgisk behandling. Han la frem sin forskning, basert på 125 anonymt intervjuede pasienter som har svart på undersøkelsen om livskvaliteten før- og etter en slik operasjon.

Forelesningen ble avsluttet med spørsmål fra salen. Dr. Kalaaji har gjennom mange år vært mentor for medisinstudenter ved UiO.

Roma Calling! Juni 2023

Det var en stor ære at vår overlege Dr. Kalaaji ble invitert til fakultetet til det 12. møtet for regenerativ kirurgi konferanse i Roma. Her

Les mer »