Brystforstørring med implantater vs brystløft med innsetting av implantater

Det er med stor glede å kunne meddele at Oslo Plastikkirurgi har fått publisert sitt studie av
”brystforstørring med implantater kontra brystløft med innsetting av implantater” i det prestisjefulle magasinet Aesthetic Surgery Journal desember 2018.

Forskningen gitt ut på å undersøke livskvaliteten til kvinner som har gjennomgått denne form for brystkirurgi.

Studiet baserte seg på en anonym spørreundersøkelse med 47 spørsmål som til sammen 108 kvinner svarte på. Man sammenliknet livskvaliteten før og etter en operasjon både for de som kun hadde fått satt inn brystimplantater og de som hadde fått foretatt et brystløft i tillegg til implantater og sammenliknet deretter de to gruppene opp mot hverandre.

Responsraten var 67{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} i Brystimplantat-gruppen (BI) og 88{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} i brystløft med implantat-gruppen (AM). Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 2,8 år i begge grupper. Motivasjon for operasjon var primært kosmetisk (65{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}) og emosjonell (48{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}) i BI-gruppen, samt kosmetisk (78{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}) og fysisk (31{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}) i AM-gruppen. Effektene på psykososiale aspekter var signifikante i BI-gruppen om livskvalitet og følelsen av å ha blitt en mer «hel» person (68,9{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} mot 40,5{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} og 73,8{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} mot 40{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}). BI-gruppen hadde også en betydelig høyere tilfredshet med kosmetisk resultat, utvidelse og brystvolum (93,4{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}, 90,2{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}, 80{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} mot 69,4{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}, 70,2{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} mot 67{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} i AM-gruppen). I tillegg var BI-gruppen mer tilfreds med form, arr og symmetri (henholdsvis 90,1{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} mot 63,9{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}, 70,6{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} mot 40,5{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} og 83,6{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} mot 54,0{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}). Konklusjon:

Ingen av våre pasientgrupper var stereotypiske, og motivasjon for operasjon var primært kosmetisk i begge grupper. BI-pasienter var betydelig mer fornøyd med det estetiske utfallet og livskvalitet av mange psykososiale aspekter. AM-pasienter kan ha hatt forskjellige forventninger enn BI-pasienter, og en mer betydelig misnøye ble rapportert angående form, arr, symmetri og brystvorter.

Les hele artikkelen her:

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »