BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk god oppmerksomhet, og til og med invitasjon til å være æresmedlem av Serbiske foreningen av plastikk kirurgi. Med stor ære tok han imot det, dette forsterker vår erfarenhet når vi deler dette internasjonalt, og vi er alltid  takknemlig til våre pasienter som gjorde dette mulig og få denne erfarenheten som vi deler verden over. Dette kommer naturligvis tilbake til gode for våre pasienter.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »