Klinikkens overlege dr. A. Kalaaji har deltatt på den store prestisjefylte kongressen for American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) i Las Vegas 2-7. april 2016. Som medlem i ASAPS og dets internasjonale komitè og utdanningskomitè deltok dr. Kalaaji aktivt på både faglige og administrative diskusjoner hvor det ble diskutert de nyeste teknikkene innen kosmetisk brystkirurgi, nyutviklede implantater ble fremlagt, samt brystforstørring med eget fett, rumpeforstørring med eget fett og fettransplantasjon til andre deler av kroppen, deriblant ansikt. I tillegg diskutertes nye metoder innen neseplastikk og intimkirurgi.

Det ble knyttet nye forbindelser og utvekslet erfaringer med verdens mest anerkjente plastikkirurger. Dette vil komme våre pasienter til gode da vi alltid vil bestrebe oss på å kunne tilby den beste behandlingen av ypperste kvalitet.