.se

OSLO PLASTIKKIRURGI DELTOK PÅ DEN INTERNASJONALE KONGRESSEN OM SJELDNE SYKDOMMER I OSLO

Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. Kalaaji deltok på den internasjonale kongressen om sjeldne sykdommer i Oslo 12-13 mai 2016

Dr Kalaaji holdt et innlegg om en ny type behandling av sklerodermi-pasienter som opplever endring i hud og bindevev.  Behandlingen innebærer en ny fremgangsmåte hva gjelder fettransplantasjon.


De nordiske landenes ambassader og Institut français, Forskningsrådet og Fransk-Norsk stiftelse, har gleden av å annonsere et nordisk/fransk H2020 seminar om sjeldne sykdommer. Seminaret finner sted 12. og 13. mai 2016 i Oslo.

Programmet på seminaret er:

BBL 360

BBL 360 er en kirurgisk prosedyre som kombinerer Lipo 360 med rumpeforsterkende fettoverføring, i hovedsak ved å bruke fett fra din egen kropp for å

Les mer »

Athen l September 2023

Vår overlege Dr.Kalaaji hadde stor ære å bli invitert til den første ISAPS-olympiaden i Athen 30. august – 1. september 2023. Dr Kalaaji holdt to foredrag om nylige oppdateringer

Les mer »