Matematisk formel brukes til å bedømme skjønnhet skriver Dagbladet.

Dr. Kalaaji ved Oslo Plastikkirurgi ble i den anledning intervjuet av Dagbladet om hans mening om dette fenomenet.

” Vi synes dette er en dårlig måte å måle skjønnhet på. Det går ikke an å standardisere noe som kan passe alle mennesker. Vi er ulike individer med forskjell kulturell, genetisk og etnisk bakgrunn, og det blir derfor vanskelig å bruke noe så banalt som dette, sier han”
Les hele intervjuet her: https://www.dagbladet.no/kjendis/slakter-matematisk-skjonnhet—vrovl/71718479