Live surgery & hot topics

Live surgery & hot topics
3rd annual meeting SOMCEP – Moroccan Society of Aesthetic and Plastic Surgeons. November 25-27 2021

Vår overlege Dr.Kalaaji deltok som Faculty Speaker i panelet under den årlige konferansen I Marokko hvor han holdt fem individuelle foredrag;

-The science of Beauty-An Introduction to Aesthetic Surgery

-Body Contouring, Fat Grafting and Liposuction: Patient Selection, Assessment and Consent

-New Trends in Breast Augmentation: Simultaneous Implant Conversion with Fat and Hybrid(Composite) Implant-Fat Breast Augmentation/Revision

-Breast implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) and Breast Implant (BII)-Howmuch (or Little) do we know?

-Quality of Life after Breast Enlargement with implants versus Augmantation Mastopexy: Comparative stady

Panelet diskuterte nye metoder, pasientsikkerhet og videre utvikling innen teknikkene, erfaringer og kunnskap ble delt.

Dr. Kalaaji bestreber seg på alltid å være oppdatert innen faget, noe som kommer våre pasienter til gode.

Se hele programmet her; http://congres-somcep.org/fr/img/SOMCEP%20Program%202021.pdf
Se hjemmeside her; https://www.somcep.org/index.html

www.congres-somcep.org

www.somcep.org

Et bilde som inneholder tekst, innendørs, person, ståendeAutomatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder tekst, person, stående, posererAutomatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder tekstAutomatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder tekst, person, stående, posererAutomatisk generert beskrivelse