Kombinere operasjoner

Vi registrerer en stadig økende etterspørsel etter kombinerte operasjoner som for eksempel mommy makeover. Det er flere grunner til dette, blant annet at pasienter ønsker kortere rehabiliteringstid og dermed raskere resultat.

En slik kombinasjon hos kvinner kan for eksempel være:

1. Brystprotese kombinert med øyelokkplastikk
2. Brystprotese kombinert med mageplastikk
3. Brystløft kombinert med mageplastikk
4. Brystforstørrelse med eget fett kombinert med mageplastikk
5. Mageplastikk kombinert med figurforming
6. Mageplastikk kombinert med brystforstørring
7. Intimkirurgi kombinert med figurforming
8. Intimkirurgi kombinert med brystforstørring
9. Intimkirurgi kombinert med brystløft

Eksempler på dette hos menn kan være:

1. Hakeforstørring kombinert med neseplastikk
2. Øyelokkplastikk kombinert med neseplastikk
3. Bukplastikk kombinert med gynekomasti
4. Ansiktsløft kombinert med fettransplantasjon

Felles for disse kombinasjonene er at det skal være maksimal operasjonstid på 3 til 3 ½ time. Operasjonstiden gjør at pasientene tåler selve operasjonen og oppvåkningen. I tillegg skal pasienten gjennomgå tiden etter operasjonen kalt “Rekonvalesens tiden”, som er hvileperioden etter operasjonen før pasienter igjen kan gjenoppta sin normale aktivitet. På bakgrunn av disse viktige faktorene blir det derfor gjort en grundig totalvurdering i forkant av operasjonen.

Etter slike operasjoner kan man bli hemmet i forhold til bevegelse, og den generelle allmenntilstanden kan også hemmes i tiden etter operasjonen, når flere operasjoner blir gjort samtidig.

Målsetningen er at pasienten skal ha det best mulig etter en slik operasjon. Pasienten skal føle glede og forventing ved å gjennomføre en slik operasjon, da dette er noe man har sett frem til i lang tid. Derfor oppfordrer vi til forsiktighet når man vurderer å kombinere for mange operasjoner på en gang. Her spiller både medisinske og psykologiske aspekter inn.

Derfor gjennomfører vi en grundig vurdering sammen, der vi går gjennom dine ønsker. Er du en egnet kandidat til en slik kombinasjonsoperasjon, vil også anestesipersonell konfereres for å vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre operasjonen. En slik operasjon kan også være gunstig i forhold til pris.

Operasjon er individuelt og resultatet kan variere fra pasient til pasient.

Ta kontakt med oss, og spesifiser gjerne dine ønsker ved bestilling av konsultasjon slik at vi setter av god tid til din konsultasjon.

Dr. Amin Kalaaji

Ansvarlig lege

Dr. A. Kalaaji, overlege dr.med, spesialist i plastikkirurgi og klinikksjef ved Oslo Plastikkirurgi, og leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP).

Han deltar på utallige verv og holder foredrag og opplæring verden rundt. Dette kommer alle våre pasienter til gode da han alltid er oppdatert på de nyeste og mest avanserte behandlinger og operasjonsteknikker. Pasientsikkerheten veier alltid høyest hos oss på Oslo Plastikkirurgi.

Dr. A. Kalaaji er utdannet innen plastikkirurgi i Frankrike (Paris) og Sverige, med doktorgrad i plastikkirurgi fra Sverige, samt innen bentransplantasjon til leppe-gane spalting. Han var tidligere overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Telemark Sentralsykehus, og seksjonsoverlege og fungerende avdelingsleder ved plastikkirurgisk avdeling Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Nå arbeider han ved Oslo Plastikkirurgi i Oslo og har hatt klinikkansvar der i over 16 år.

Kontaktskjema

Dersom du ønsker å vite mer eller har spørsmål,
benytt skjemaet så svarer vi deg i løpet av kort tid.