Klinikkens overlege gjesteforeleser på IMCAS World Congress i Paris 26-29 jan 2017

Han foreleste om sin årelange erfaring med brystforstørring med fettransplantasjon, deltok i diskusjon etterpå og svarte på viktige spørsmål fra både sal og andre forelesere. Konferansen hadde over 7000 deltakere fra hele verden og blir sett på som en av de viktigste årlige konferansene innenfor estetisk kirurgi.

Flere og flere etterspør nå den nye metoden med å sette fett i tillegg til implantat for å forbedre form og volum. Også de som har problem med implantat med kapseldannelse kan nå erstatte implantatet med fett. 


For mer info les: 
https://www.imcas.com/en