GJESTEFORELESNING I LONDON

Klinikkens overlege har blitt invitert som gjesteforeleser for å presentere Oslo Plastikkirurgis resultater med brystforstørring med eget fett under: "Aesthetic breast contouring using autologous fat transfer" på Body Conferende and…

SKAL DU NED I VEKT ELLER BEHOLDE DIN VEKT?

Oslo Plastikkirurgi kan nå tilby veiledning fra ernæringsfysiolog for deg som ønsker å få utført figurforming, mageplastikk eller annet plastikkirurgisk inngrep som krever vektnedgang og /eller opprettholdelse av ønsket vekt. Dette gjelder…

KLINIKKENS RESULTAT : FETTRANSPLANTASJON TIL BRYST

Klinikkens overlege har presentert klinikkens resultat med fettransplantasjon til bryst under "SFEP’s Fourth Scandinavian Aesthetic Surgery Meeting” i Linköping 25. august 2012: A Preliminary Evaluation of Breast Enlargement with…

TV2 INTERVIEW

«Mine kjønnslepper var veldig lange, mørke og tøyelige. De så ekle ut. Jeg var flau over dem.» Sitatet kommer fra en kvinne i en animert dokumentarfilm, Centrefold, som omhandler intimkirurgi. I filmen forteller tre kvinner hvordan…

FETTRANSPLANTASJON TIL BRYST

Klinikkens overlege har presentert klinikkens resultat med fettransplantasjon til bryst under "Congress of Scandinavian Association of Plastic Surgeons" i Finland, Helsinki 14. juni: A Preliminary Evaluation of Breast Enlargement with Fat…

IPRAS JOURNAL, MAI 2012

Oslo Plastikkirurgi har fått publisert sitt arbeide om brystforstørring med eget fett i den prestigefylte IPRAS-foreningens tidskrift (International plastic, reconstructive and aesthetic surgery journal). Introduction:Fat grafting…

RESULTATET OM BRYSTFORSTØRRING MED IMPLANTATER ER PUBLISERT

Oslo Plastikkirurgi har i mars 2012 publisert en artikkel om livskvalitet for kvinner som ble operert med brystimplantater i tidskriftet "Kirurgen". Vi er meget stolte av at vår erfaring nå kommer ut til fagfolk og publikum for å forhåpentligvis…

ISPRES, ROMA 9-11. MARS 2012

Klinikk overlege dr. Kalaaji har deltatt på ISPRES, Congress of the International Society of Plastic Regenerative Surgery holdt i Roma fra 9. til 11. mars 2012. Kongressen viste stor interesse for den enorme utviklingen innenfor fettinjeksjoner…

FETT-TRANSPLANTASJON/FETTINJEKSJON TILLATT I FRANKRIKE

La SOFCPRE réunie en Congrès National le mercredi 24 novembre 2011 a abordé le problème des transferts de graisse au niveau du sein. PREAMBULE La technique de transfert graisseux au niveau du sein, est actuellement une technique reconnue…

PIP PROTESER

Informasjon fra Allergan om PIP proteser All Allergan implants are manufactured at our state-of-the-art facility using silicone and saline that is approved for use in medical devices and are designed to meet all relevant national and international…