Ny kongress i Dubrovnik i Kroatia i helgen hvor Dr. Kalaaji holdt 4 foredrag (invitert faculty) og var moderator 2 ganger

The Science of Beauty – An Introduction to Aesthetic Surgery
Face Fat Grafting. Indications, Techniques and Cautions
New Trends in Breast Augmentation: Simultaneous Implant Conversion With Fat and Hybrid (Composite) Implant-Fat Breast Augmentation/Revision
: Intimate Female Genital Rejuvenation Surgery Techniques: A Study in 391 procedures. How to Optimize Results And Avoid Complications

https://www.dubrovnik-senology-plastsurg-2022.com/

12th CONGRESS  OF  CROATIAN SOCIETY  FOR  PLASTIC , RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (CSPRAS) with international participation

8th  CONGRESS  OF  CROATIAN  SENOLOGIC  SOCIETY  (CSS)  with international participation

4th  INTERNATIONAL  CONGRESS  OF  PLASTIC  SURGERY  “FELLOWS  IN SCIENCE”

Vakre Dubrovnik byr på nydelig utsikt i pausene!

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »