Bröstförstoring med eget fett och figurformning

Sedan 2008 har Oslo Plastikkirurgi utfört bröstförstoring med hjälp av vår egen fettvävnad och vi har opererat mer än 250 kvinnor. Vi skapade denna tjänst som ett alternativ till bröstförstoring med implantat. Oslo Plastikkirurgi har därför en lång uppföljningstid för dessa patienter, som har visat sig vara mycket nöjda med ingreppet och att fettvolymen i brösten har hållit sig stabil.

Fettransplantation från patientens egen kropp är en väletablerad klinisk metod som har funnits i många år. Även om man tidigare har gjort små fettinjektioner för mindre ojämnheter i brösten är det först på senare tid som man har börjat använda sitt eget fett för att återskapa ett helt nytt bröst, antingen efter sjukdom eller av kosmetiska skäl. Bröstbehandling med fett av olika slag och orsaker är klinikens huvudsakliga fokusområde.
Dr Kalaaji har också publicerat flera artiklar om detta ämne i den medicinska tidskriften "Kirurgen" och i "Body Language journal", och i sin kommande bok om fettransplantation och regenerativ kirurgi:
Plastic and Aesthetic Regenerative Surgery and Fat Grafting Clinical Application and Operative Techniques, utgiven av Springer Nature av chefredaktören för vår klinik, Dr Amin Kalaaji, överläkare, Dr. med.

Mycket har hänt rent tekniskt och utvecklingen har lett till en mer skonsam metod så att mer av fettet överlever efter transplantationen i kroppen. Dessutom har indikationen för att använda fett i bröstet utvidgats till att förutom små bröst även omfatta asymmetriska bröst, tuberösa bröst, Hybridmetoden (fett & implantat) och Conversion (ersätta implantatet med fett). Dessa indikationer har tillkommit delvis på grund av ALCL-upptag och BII samt på grund av att allt fler människor vill ha mer naturliga former och texturer på sina bröst (se information om Hybrid och ACL BII).

Vi är stolta över att kunna meddela att vi har presenterat våra resultat vid föreläsningar och gästföreläsningar från 2010 till nu över hela världen som inbjudna lärare i Oslo, Linköping, Karlstad, Helsingfors, Berlin, Rom, London, Paris, Qatar, Las Vegas, Tunisien, Göteborg, Marseille, Paris, Kairo, Libanon, Dubai, Manchester (UK), Italien och Köpenhamn, EASAPS, ISAPS, IMCAS, SOFCEP och det prestigefyllda Botti Beaitufull Breast Meeting, för att nämna några.

Bland våra patienter är det vanligaste skälet till att välja detta ingrepp att förstora brösten på grund av brist på volym, form och för att korrigera asymmetri (ojämnhet).
Det kan också vara kvinnor som har små och tomma bröst efter graviditet och amning eller kvinnor som har en lite utvecklad byst.

Många vill inte sätta in främmande föremål som silikonimplantat, utan vill ha något som känns naturligt. En del kvinnor har redan implantat, men vill få mer fyllighet i brösten utan att behöva byta till större implantat. En del kvinnor, särskilt de som är smala och har lite fett under huden, kan få små veck i proteserna som syns och känns (s.k. rippling). Ett alternativ kan då vara att transplantera fett.

Vissa kvinnor väljer att genomgå en så kallad hybridbehandling för bröst med både fett och implantat.
Detta kan innebära att man tillför fett till brösten samtidigt som man sätter in implantat, eller att man sätter in fett vid ett senare tillfälle för dem som redan har implantat för att öka volymen, korrigera asymmetri eller korrigera krusningar som orsakas av implantatet hos smala patienter, eller för patienter som har proteser strax under bröstkörteln. Andra kvinnor har satt in bröstimplantat som de nu vill ta bort helt och hållet och istället sätta in fett för att ersätta den saknade volymen (Conversion-behandling = byta ut proteser mot fettransplantation). Patienter som upplever kapselbildning och som från början vill ta bort sina proteser kan också ha nytta av denna operation.

Dessutom har de flesta som vill ha bröstförstoring med egen fettvävnad en ogynnsam fettfördelning där de vill korrigera fettmängden på t.ex. magen, utsidan eller insidan av låren, skinkorna eller midjan/sidorna så att det blir en win-win-situation. En annan fördel som dessa patienter eftersträvar är att slippa de ärr som en implantatoperation lämnar efter sig.
Bröstförstoring med egen fettvävnad kan göras som ett kombinerat ingrepp som i den så kallade "Mommy Makeover" med t.ex. bukplastik eller rumpförstoring med eget fett. Ingreppet efterlämnar endast några millimeter små ärr som knappt syns efteråt.

Vem kan vara en kandidat för bröstförstoring med eget fett?

Bland våra patienter är det vanligaste skälet till att välja detta ingrepp att förstora brösten på grund av bristande volym, form och för att korrigera asymmetri (ojämnhet).

Det kan också vara kvinnor som genomgår graviditet och amning eller kvinnor som upplever volymförlust eller de som har lite utvecklad byst i första hand men vill ha mer volym.

Många människor vill inte sätta in främmande föremål som silikonimplantat, utan vill ha något som känns naturligt.

Vissa personer har redan implantat men vill få mer fyllighet i brösten utan att behöva byta till större implantat.

Vissa kvinnor, särskilt de som är smala och har lite underhudsfett, kan få små veck i proteserna som syns och känns (s.k. rippling). Ett alternativ kan då vara att transplantera fett. En del kvinnor väljer att genomgå en så kallad hybridbröstbehandling med både fett och implantat.

Det kan handla om att tillföra fett till brösten samtidigt som implantaten sätts in eller att tillföra fett vid ett senare tillfälle till dem som redan har implantat för att öka volymen, korrigera asymmetri eller korrigera krusningar som orsakas av implantatet hos smala patienter eller hos de patienter som har proteser strax under bröstkörteln.

Andra kvinnor har satt in bröstimplantat som de nu vill ta bort helt och hållet och i stället sätta in fett för att ersätta den saknade volymen (konverteringsbehandling = byte av proteser mot fettransplantation). Patienter som upplever kapselbildning och som från början vill ta bort sina proteser kan också ha nytta av denna operation.

Dessutom har de flesta som vill ha en bröstförstoring med hjälp av egen fettvävnad en ogynnsam fettfördelning, där de vill korrigera fettmängden på t.ex. buken, utsidan eller insidan av låren, skinkorna eller midjan/sidorna för att skapa en situation som alla vinner på. En annan fördel för dessa patienter är att de slipper ärren efter implantatkirurgi.

Bröstförstoring med egen fettvävnad kan göras som ett kombinerat ingrepp som Mommy Makeover med t.ex. bukplastik eller rumpförstoring med eget fett.

Ingreppet lämnar bara några millimeterstora ärr som knappt syns efteråt.

Nu kan du se resultatet av en bröstförstoring med din egen fettvävnad via ett simuleringsprogram under din konsultation hos Oslo Plastikkirurgi.

Vår erfarenhet visar att inte alla patienter som kommer på konsultation till Oslo Plastikkirurgi rekommenderas bröstförstoring med egen fettvävnad. Först och främst måste den tidigare nämnda attityden och motivationen vara närvarande, och du måste också ha tillräckligt med fett att ta av. Det är värt att notera här att figurformning (fettsugning) som utförs under en sådan operation inte bara bör handla om att "skörda fett från en eller flera platser", utan måste ses i samband med att skapa symmetri och figuranpassning till både drabbade områden och till kroppen som helhet.

Ett annat krav är att du måste ha realistiska förväntningar på att få medelstora bröst. Baserat på nuvarande erfarenhet begränsas denna teknik av att det inte går att skapa alltför stora bröst, vilket kan uppnås med silikonbröstimplantat. Implantat kommer därför att användas för bröstförstoring hos dem som inte är kandidater för denna operation.

Under konsultationen görs en noggrann bedömning av dina önskemål och behov med avseende på den övergripande situationen och det område där fettet ska avlägsnas, så att det som sagt är möjligt att kombinera två operationer samtidigt, nämligen figurformning (fettsugning) och bröstförstoring.

Hur utförs en bröstförstoring med eget fett?

Vid bröstförstoring med egen fettvävnad förbereds små tunnlar under bröstkörteln, alternativt i bröstmuskeln, där fettet byggs upp i lager utan tryck. Fettet avlägsnas och behandlas på ett speciellt sätt innan det injiceras med en specialkanyl i bröstområdet, så kallad Coleman-teknik eller, som vi nyligen har börjat använda, en vibrationsteknik med MicroAire-maskinen som skapar mer utrymme för fettet i bröstet och stimulerar läkning, vilket leder till bättre retention av fettet och därmed bättre resultat. Mängden fett som behövs för ingreppet beror på bröstens önskade volym. En vanlig fettinjektion lämnar små ärr på ca 3 mm där nålarna har förts in.

Fettabsorption och långvariga resultat

Resultatet av denna typ av kirurgisk teknik beror på resorptionen av det injicerade fettet, dvs. i vilken utsträckning kroppen själv absorberar fettet. Vanligtvis är fettet väl inkorporerat (växer) i det mottagande området. Du måste räkna med att kroppen absorberar upp till 40% av fettet under de första månaderna, så du fyller på lite mer än du behöver (överkorrigerar) för att kompensera för denna förlust. Det finns heller ingen garanti för att mer än 40 procent tas upp i vissa fall.
Hanteringen av fettet är avgörande för att det ska stelna. Det finns flera motsägelsefulla tekniker för att behandla det borttagna fettet så att endast rent fett injiceras. Fettet måste behandlas varsamt utan att orsaka större skador på fettcellerna. En centrifugeringsprocess där en enkel maskin separerar fettet anses uppfylla dessa krav. Men detta är inte sista ordet. Vi använder en låg grad av centrifugering för att separera fettet, men behåller den intima fettvätskan som förser fettcellerna med bland annat de naturliga tillväxtfaktorer och stamceller som vi anser ger bästa möjliga resultat.
Det är inte ovanligt att det finns behov av en ny injektion och vid resorption på mer än 40 procent erbjuds en ny fettinjektion inom garantitiden, detta under förutsättning att det finns tillräckligt med fett för injektion vid viss volymökning eller i de fall asymmetri uppstår. Om fettvävnaden inte sugs bort från kroppen, så att volymen inte blir tillfredsställande, är detta fortfarande ett naturligt och långvarigt resultat.

Komplikationer

Blödning och infektion är ovanliga komplikationer och kräver i mycket sällsynta fall omoperation och/eller behandling med antibiotika. Asymmetri, fettcystor och små förkalkningar kan förekomma, och dessa kan avlägsnas vid behov. Anestesikomplikationer, t.ex. allergiska reaktioner på anestesimedel, är extremt sällsynta.

Misstankar har framförts om att det injicerade fettet kan ha en roll i att orsaka bröstcancer. Det har dock inte bevisats att det injicerade fettet har en bidragande roll i ökningen av bröstcancer, eller om det kan göra nya cancerfall svårare att upptäcka både vad gäller regelbundna undersökningar och mammografi/ultraljud. se rapporten från USA och rapporten från Frankrike.

Fettinjektion i brösten bör inte förhindra att cancer upptäcks vid efterföljande magnetröntgen eller ultraljud av brösten. Vi rekommenderar att du gör en magnetröntgen eller ultraljud/mammografi av brösten före bröstförstoringen och vid ettårskontrollen för att utesluta cancer. Du kommer att få en remiss från oss vid din konsultation. I övrigt gäller normala uppföljningsrutiner.

När bröstförstoring med din egen fettvävnad inte rekommenderas

Kvinnor med bröstcancer i släkten avråds från denna typ av operation. Kvinnor som förväntar sig en stor bröstvolym och som saknar områden på kroppen med överflödigt fett som behöver korrigeras rekommenderas inte heller denna operation.

Det ska inte vara svårt att upptäcka cancer efter fettransplantation eftersom vi alltid hänvisar till ultraljud före operation för att bekräfta baslinjen för att göra det lättare att upptäcka cancer.

Orsakar bröstförstoring med egen fettvävnad bröstcancer? Är det svårt att upptäcka cancer efter fettransplantation till brösten?

Det finns inga bevis för att fettinjektioner i brösten är skadliga på något sätt eller att de orsakar bröstcancer. Denna metod har till och med använts på patienter som har genomgått bröstcanceroperationer för att bygga upp sina bröst med goda resultat. *

* Kaoutzanis C1, Xin M, Ballard TN, Welch KB, Momoh AO, Kozlow JH, Brown DL, Cederna PS, Wilkins EG. Autolog fettransplantation efter bröstrekonstruktion hos patienter som genomgått postmastektomi: Komplikationer, biopsifrekvens och återfallsfrekvens för lokoregional cancer. Ann Plast Surg. 2016 mar;76(3):270-5. doi: 10.1097/SAP.0000000000000561.

Det ska inte vara svårt att upptäcka cancer efter fettransplantation eftersom vi alltid hänvisar till ultraljud före operation för att bekräfta baslinjen för att göra det lättare att upptäcka cancer.

Henting og overnatting

Du må på forhånd avtale med en person om å hente deg på klinikken ca. 1 time etter avsluttet operasjonen, ettersom du selv ikke kan kjøre bil, ta kollektiv transport eller taxi alene. Du skal også ha noen hos deg samme dag og første natten.

Bor du langt fra klinikken, anbefaler vi at du overnatter i Oslo, enten hos familie/venner eller på hotell sammen med en pårørende.

Hoteller i nærhet av Oslo Plastikkirurgi;
Hotel Gabels Hus i Gabelsgate 16.
Frogner House Apartments, Bygdøy Allé 53.

(Vi har ett avtal med Frogner House Apartments, vänligen informera oss när du bokar ett rum)

Før operasjonen

Du må være frisk på operasjonsdagen. Er du i tvil om du skulle være forkjølet eller lignende, må du ta kontakt med oss. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber, hoste eller annen infeksjon i kroppen. Før operasjonen får du resept på antibiotika, evt. smertestillende og Hibiscrub oppløsning 40 mg/ml som du får kjøpt på apoteket.

Dagen før operasjon og på operasjonsdagen skal du vaske deg med Hibiscrub oppløsning i dusjen over hele kroppen. Dette er en desinfiserende såpe som skal skylles av med vann, og huden tørkes med et rent håndkle. Ta på deg rene klær når du reiser hjemmefra. Ikke bruk parfyme og krem. Alt av smykker, piercing og neglelakk/falske negler må være fjernet senest dagen før operasjonen og settes ev tilbake 7 til 10 dager etter operasjonen.

For å få et best mulig resultat og for å unngå komplikasjoner, anbefales det at du har normalvekt, og ikke en altfor høy BMI. Røyker du, eller benytter nikotin som for eksempel snus eller elektroniske sigaretter, må du slutte minst 2 uker før operasjonen og 2 uker etter operasjonen.

Du bör komma fastande till operationen. Det innebär att du inte ska äta någon mat inklusive frukt eller dricka juice med fruktkött eller mjölkprodukter 6 timmar före operationen. Du kan dricka vatten, juice, juice utan fruktkött eller kaffe/te utan mjölkprodukter eller tugga tuggummi/droppar/hals sugtabletter upp till 4 timmar före operationen. Läkemedel som du kan behöva ta på operationsdagen kan sväljas med 1 glas vatten, max. 100 ml upp till 1 timme innan bedövningen påbörjas.

Du må på forhånd avtale med en person om å hente deg på klinikken ca. 1 time etter avsluttet operasjonen, ettersom du selv ikke kan kjøre bil, ta kollektiv eller taxi alene.

Det er viktig at du ca. 14 dager før operasjonen slutter med medisiner som virker blodfortynnende, gjerne etter samråd med fastlegen din eller oss. For andre medisiner konferer med klinikken før operasjonen. Mye hvitløk og helsekostpreparater skal heller ikke inntas.

På operasjonsdagen

Du blir mottatt av vårt personale som ferdigstiller deg til operasjonen før kirurgen ser til deg. Før selve inngrepet vil kirurgen gå igjennom inngrepet, tegne opp det planlagte, samt svare deg på dine spørsmål du måtte ha. Anestesipersonell kommer også og hilser på deg og svarer på dine spørsmål.

När operationen ska börja hämtar operationssjuksköterskan dig och tvättar operationsområdet medan narkosläkaren ger dig ett lugnande medel i armen så att du sover under operationen. Dessutom kommer kirurgen att lägga ett lokalbedövningsmedel i operationsområdet för en långvarig smärtstillande effekt i operationsområdet efter operationen, vilket också minskar blödningen. Efter operationen flyttas du till uppvakningsrummet där du får en egen säng. Du får sedan vila i 1-2 timmar och serveras mat och rikligt med dryck i form av smörgåsar, yoghurt och juice (kom ihåg att informera oss om eventuella allergier). Smärtstillande medel kan ges vid behov.

Kirurgen kommer att titta till dig innan du återvänder hem/hotellvistelsen och du kommer att godkännas av narkospersonalen innan du reser hem med en vuxen följeslagare. PVK:n som sitter på din hand kommer att tas bort innan du åker hem.

Du måste använda bil eller taxi som transportmedel efter operationen, vi rekommenderar inte kollektivtrafik eller promenader. Du behöver också en följeslagare som hämtar dig.

Under själva operationen

Själva ingreppet tar cirka 1-1 ½ timme, under djup sedering. Snittet görs vanligtvis där det gamla ärret sitter, för att undvika att skapa nya ärr. Efter att den gamla protesen har avlägsnats fylls samma hålrum med patientens eget fett. I fickan placeras ofta dränage, som vanligtvis avlägsnas 1-2 dagar efter operationen.

Amningsförmågan påverkas normalt inte av operationen eller möjligheten till mammografi. Inte heller ökar bröstförstoring förekomsten av bröstcancer (se mer under Vanliga frågor).

Etter operasjonen

Alle pasienten kommer til postoperativ kontroll dagen etter operasjon. Vi anbefaler deg ikke å reise med fly de første 48 timene etter operasjonen. Under denne tiden skal en kontrolltime anordnes i klinikken og du skal komme til kontroll på klinikken dagen etter operasjonen.

Under de första timmarna efter operationen kan du känna dig lite trött och ibland lite illamående. Det är viktigt att du tar smärtstillande läkemedel enligt ordination och vid behov och att du dricker mycket vätska under de första 24 timmarna. Du kan känna dig yr, så det är bra att ta god tid på dig att resa dig och se till att du har något att luta dig mot.

De första två dagarna ska du vila och ligga så stilla som möjligt med överkroppen i högläge. Under de följande fem dagarna kan du röra dig försiktigt. Om du har ett aktivt arbete är det en bra idé att stanna hemma. Efter operationen får du ett specialbandage som tas bort efter 3 dagar; tejpen sitter kvar i 2 veckor. Du bör bära en lös bh i 6 veckor efter att bandaget tagits bort. När tejpen har tagits bort (efter 2 veckor) kan du duscha området och sätta på ny tejp. Vi rekommenderar att du tejpar ärren med hudvänlig tejp i minst 2 månader.

Hudvänlig kirurgisk tejp som Micropore eller Steri-Strips finns att köpa på apoteket, alternativt silikontape om du reagerar på vanlig kirurgisk tejp.

Vi syr ihop såret med stygn som löses upp av sig själva. Vi sätter vanligtvis inte in dränage (rör), endast i mycket få fall sätts de in för att avlägsna blod och vätska från sårområdet under bröstet. Dessa tas vanligtvis bort på kliniken 1-2 dagar efter operationen.

Det slutliga resultatet kan bedömas först efter 3-6 månader. Uppföljningskontroller avtalas med kliniken; dagen efter operationen, efter 1-2 veckor och 3-6 månader samt en slutkontroll efter ett år. Du måste själv ringa för att boka in kontrollerna, alternativt boka tid på kliniken samma dag som operationen.

Blødninger og infeksjon er uvanlige og krever i svært få tilfeller reoperasjon og/eller antibiotikabehandling. Bedøvelseskomplikasjoner, som f.eks. allergisk reaksjon på bedøvelsesmidler, er ekstremt sjeldne.

Protesbyte ger i princip ingen grund för sjukskrivning, men om du har ett fysiskt arbete rekommenderar vi att du tar hänsyn till detta under de första dagarna efter operationen.

Fysisk träning och hårt fysiskt arbete bör skjutas upp i cirka 2 veckor.

Hvis korreksjon er nødvendig grunnet komplikasjoner eller ikke tilfredsstillende resultat, gjøres dette kostnadsfritt innen et år, forutsatt at det foreligger medisinsk indikasjon og et klart forbedringspotensialet. Dette er vår garanti-periode.

Be om veiledning og råd

De beste rådene kan vi gi ansikt til ansikt. Vi vil veilede deg til den beste løsningen for deg.

Ansvarlig lege er Dr. Amin Kalaaji, overlege dr.med, spesialist i plastikkirurgi og klinikksjef ved Oslo Plastikkirurgi, og leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) 2018-2020.

Dr. Kalaaji har mange verv og holder foredrag og opplæring verden rundt. Dette kommer alle våre pasienter til gode da han alltid er oppdatert på de nyeste og mest avanserte behandlinger og operasjonsteknikker. 

Pasientsikkerheten, høy kvalitet og individuell behandling veier alltid høyest hos oss på Oslo Plastikkirurgi. 

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Oslo Plastikkirurgi svarer her på ofte stilte spørsmål, og vi håper med dette at du får god informasjon. Vi ønsker å være behjelpelig i prosessen før en operasjon. Skulle du ha flere spørsmål er det bare til å skrive eller ringe til oss.

Bröstförstoring med eget fett kan vara ett bra alternativ till proteser hos utvalda patienter för att förstora brösten utöver att fylla önskade ställen där det finns hängande, liten fyllnad eller asymmetri och samtidigt avlägsna oönskat fett på kroppen.

Du måste uppfylla följande krav för att vara en kandidat för bröstförstoring med eget fett: en önskan att inte föra in främmande kroppar, ha befintligt fett för korrigering, ha en realistisk förväntan på volymökning, normalt ultraljud/MR av bröstet, ingen familjehistoria med bröstcancer.
Du kan förvänta dig ett naturligt resultat och små ärr som knappt syns efteråt. Du kommer inte att kunna uppnå lika stora bröst som med insättning av proteser.
Fett tas vanligen från buken, låren och sidorna, men kan även tas från andra delar av kroppen. Din önskan kommer att vara viktig här.
Dina bröst kommer att vara något större efter ingreppet, beroende på hur mycket fett du har på kroppen som kan flyttas och hur mycket som kommer att absorberas i brösten. Du kommer att få mer information om detta under en konsultation, förutom en 2D- eller 3D-simulering.
Fettsugning i samband med bröstförstoring med eget fett är inte en bantningsmetod, och vi rekommenderar att du har din idealvikt vid ingreppet för att uppnå bästa möjliga resultat. Oönskat fett från de valda områdena kommer att avlägsnas.

Det finns inga bevis för att fettinjektioner i brösten är skadliga på något sätt eller att de orsakar bröstcancer. Denna metod har till och med använts på patienter som har genomgått bröstcanceroperationer för att bygga upp brösten med goda resultat. *
* Kaoutzanis C1, Xin M, Ballard TN, Welch KB, Momoh AO, Kozlow JH, Brown DL, Cederna PS, Wilkins EG. Autolog fettransplantation efter bröstrekonstruktion hos patienter som genomgått postmastektomi: Komplikationer, biopsifrekvens och återfallsfrekvens för lokoregional cancer. Ann Plast Surg. 2016 mar;76(3):270-5. doi: 10.1097/SAP.0000000000000561.
Att upptäcka cancer efter fettransplantation borde inte vara svårt eftersom vi alltid hänvisar till ultraljud före operation för att bekräfta baslinjen för att göra det lättare att upptäcka cancer.

Vi har ett års garanti på operationen och om det finns en medicinsk indikation på ett otillfredsställande resultat upp till ett år efter ingreppet kan en ny operation/korrektion förväntas utan kostnad.

Under de första två dagarna efter ingreppet bör du vila. Du kommer att uppleva viss smärta och ibland illamående. Det är viktigt att du tar smärtstillande läkemedel enligt ordination och dricker mycket vätska under de första 24 timmarna. Smärtan varierar från person till person, men i allmänhet bör du kunna röra dig fritt nästa dag.
Du kan få barn och amma efter en sådan operation.
Bröstförstoring med eget fett ger dig ett naturligt resultat eftersom det är ditt eget fett som injiceras i brösten. Du får inte samma volymökning som med proteser, men fettet kan injiceras i flera omgångar för att bygga upp volymen.
Du kommer bara att få 1-2 mm små ärr på de ställen där fett har tagits ut och där det har återinsatts i brösten. Dessa ärr kommer att bli svagare med tiden, men ärrbildning är också individuell och vissa kommer att bilda fler ärr än andra.
Efter 5-6 dagar kan du ta av bodyn och vid behov duscha de områden som har fettsugits, sätta på ny tejp och sedan sätta på bodyn igen. Bodyn måste bäras dag och natt under de första 6 veckorna, och sedan dagtid i 6 veckor. Du måste bära en sport-bh i 6 veckor efter operationen (inte en sport-bh)
Efter två veckor kan du duscha och sätta på en ny tejp (på samma ställe som efter operationen). Du kan ta bort tejpen när såren har läkt. Använd inte en vanlig behå förrän fyra veckor efter operationen.
Kraftig fysisk träning och hårt fysiskt arbete rekommenderas inte under cirka två veckor efter operationen, men du är fullt rörlig och kan återuppta dagliga aktiviteter redan dagen efter operationen.
Du kan inte få sjukpenning i samband med din operation. Det kan vara en bra idé att ta semester.
Priset för en bröstförstoring med egen fettvävnad är från 46 500 NOK, men varierar från person till person beroende på antalet områden som fettet tas från och hur mycket som förs in. Du får ett specifikt pris under konsultationen med vår plastikkirurg. I det priset ingår all bedövning och specialbehå som du behöver i 2 dagar efter ingreppet.

Vedlegg:

1 - IPRAS Journal, utgåva 8, 2012

2 - Kirurgen journal 2016, (25 januari 2016)

3 - Videoklipp av vår kirurg som beskriver behandlingen här