English Norwegian Swedish

Vår overlege dr. Kalaaji ble invitert til å holde foredrag hos Oslo Chirurgiske Sælskab på Rikshospitalet 29.05.19

Oslo Chirurgiske Sælskap er en studentforening ved Universitetet i Oslo. Foreningen ble stiftet i 2014 og har som formål å fremme interesse for og kunnskap om kirurgi blant medisinstudenter.

Dr. Kalaaji startet med å fortelle litt om plastikkirurgi og om yrkeslivet som plastikkirurg.

Temaet for forelesningen var intimkirurgi. Han fortalte om hvilke pasientgrupper som ønsker intimkirurgi og om årsaken. Han gikk gjennom hvordan man velger hvilke pasienter som blir tilbudt operasjon og de som får nei, grunnet at der ikke finnes indikasjon til kirurgisk behandling. Han la frem sin forskning, basert på 125 anonymt intervjuede pasienter som har svart på undersøkelsen om livskvaliteten før- og etter en slik operasjon.

Forelesningen ble avsluttet med spørsmål fra salen. Dr. Kalaaji har gjennom mange år vært mentor for medisinstudenter ved UiO.Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS