English Norwegian Swedish

Dr. Kalaaji - ny leder i Norsk Foreningen For Estetisk Plastikkirurgi

Dr. Kalaaji skal bruke vervet i samarbeid med styret til å profilere foreningens fagkunnskaper og fremholde den gode etikken Norsk Foreningen For Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) står for til det beste for pasientene.

Oslo Plastikkirurgi er meget stolt av dr. Kalaaji og ønsker han lykke til med arbeidet! 

NFEP:
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en forening for spesialister i plastikkirurgi som arbeider med estetisk kirurgi i Norge. Foreningen er kun åpen for erfarne spesialister som er i aktiv virksomhet innen kosmetisk kirurgi. Foreningen arbeider for å fremme en høy faglig standard, medisinsk så vel som etisk, innenfor kosmetisk kirurgi. NFEP søker å ivareta fagområdets interesser og bidra til saklig informasjon om emnet. 

Se link:Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS