English Norwegian Swedish

BBL- rumpeforstørring med eget fett.

SPECIAL MEETING ON GLUTEAL FAT GRAFTING 27th November 2018, Royal Society of Medicine, London.

Oslo Plastikkirurgis dr. Kalaaji ble invitert som eksklusiv representant for Europa til BAAPS (The British Association of Aesthetic Plastic Surgeons) i London hvor han fortalte om sine erfaringer om rumpeforstørring med eget fett, såkalt BBL (Brazilian Butt lift) om sikkerhet og metoder. Han har forsket på dette i mange år og utviklet sin egen metode som gir det beste resultatet hva gjelder høsting og preparering av fettet før innsetting.

Dr. Kalaaji gjennomgikk historikken bak rumpeforstørring med eget fett (BBL) og de internasjonale rapporterte komplikasjoner som har oppstått etter et slikt inngrep. Da særlig de alvorligste komplikasjonene som kan oppstå hvis det ikke gjøres på riktig måte deriblant flere dødsfall.

Han har lenge gått ut nasjonalt og internasjonalt og advart mot å injisere fettet inne i muskel eller under muskel. Han har holdt forelesninger og opplæring i hvilke forhåndsregler som må tas før en BBL operasjon og hvilke metoder som gir et trygt og sikkert resultat for pasienten. Han har presisert viktigheten av en grundig pasientundersøkelse før en avgjør om pasienten er en god kandidat til en slik prosedyre. Han foreleste om måten fettet bør hentes ut på og behandles før det settes inn på en forsvarlig måte under huden og viktigheten av og ikke sette inn for mye fett da dette kan få konsekvenser for pasienten.

 

SPECIAL MEETING ON GLUTEAL FAT GRAFTING 27th November 2018, 6.30pm

Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street, London, W1G 0AE

18.30 - 18.40 Welcome and goal setting Simon Withey / Paul Harris (UK)

18.40 - 19.10 Gluteal augmentation with fat (BBL): Literature Amin Kalaaji (Norway)

review, patient safety and way forward – the

European experience.

19.10 – 19.40 BBL and the US experience – can the UK join the Dan Delvecchio (USA)

learning curve at a safe point?

19.45 - 20.30 Discussion and action points

20.30 - 22.30 Continuation of discussion at dinner

 

 

 Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS