English Norwegian Swedish

Rynkebehandling med injeksjoner

Oslo Plastikkirugi utfører rynkebehandlinger med diverse injeksjons materiale.

Med årene og med livets gang utvikler man rynker, mest av alt i ansiktet grunnet mindre elastisitet i huden. Dette kan ha genetiske faktorer og/eller miljø og ytre påvirkingen som soling, kosthold, røyking, overvekt, alkohol og solarium. Disse faktorer må man jobbe med selv før en kosmetisk behandling kan gi full effekt.

Mulige behandlinger er medisinsk injeksjon av materiale som har livstid på 6 mnd til 1 år. Dette stoffet injiseres i rynke området så vel fine rynker som dype rynker som kan inntreffe rundt munn, øyne, skinn og panne. Ved muskel relaterte rynker i glabella, såkallt sinna rynker, er grunnen til dette muskel hyperaktivitet. Dette behandles med spesiell injisering som lammer muskelene slik at rynkene glattes ut. Dette kan gjøres med et års mellomrom. Groper og grove rynker kan med fordel behandles med fett transplantasjon fra eget fett. Se vårt avsnitt om fettransplantasjon og behandlingsliste. Injeksjonen foretaes poliklinisk under lokal bedøvelse og tar ca 15 min pr område. 

Pga markedsføringsloven har vi ikke lov å angi navn på muskel relakserende medisiner eller fyllende stoff material. Ta gjerne kontakt med oss og vi gir deg full informasjon om våre behandlinger og hvilke produkter vi bruker for å utføre rynkebehandling. 

Ta kontakt Oslo Plastikkirurgi for fullstendig prisliste

 Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS