English Norwegian Swedish

Mammy makeover

Vi registrerer en stadig økende etterspørsel etter kombinerte operasjoner. Det er flere grunner til dette, blant annet at pasienter ønsker kortere rehabiliteringstid og dermed raskere resultat.


En slik kombinasjon kan for eksempel være:

1. Brystprotese kombinert med øyelokkplastikk
2. Brystprotese kombinert med mageplastikk
3. Brystløft kombinert med mageplastikk
4. Brystforstørrelse med eget fett kombinert med mageplastikk
5. Mageplastikk kombinert med figurforming
6. Mageplastikk kombinert med brystforstørring
7. Intimkirurgi kombinert med figurforming
8. Intimkirurgi kombinert med brystforstørring
9. Intimkirurgi kombinert med brystløftFelles for disse kombinasjonene er at det skal være maksimal operasjonstid på 3 til 3 ½ time. Operasjonstiden gjør at pasientene tåler selve operasjonen og oppvåkningen. I tillegg skal pasienten gjennomgå tiden etter operasjonen kalt "Rekonvalesens tiden", som er hvileperioden etter operasjonen før pasienter igjen kan gjenoppta sin normale aktivitet. På bakgrunn av disse viktige faktorene blir det derfor gjort en grundig totalvurdering i forkant av operasjonen.

Etter slike operasjoner kan man bli hemmet i forhold til bevegelse, og den generelle allmenntilstanden kan også hemmes i tiden etter operasjonen, når flere operasjoner blir gjort samtidig.

Målsetningen er at pasienten skal ha det best mulig etter en slik operasjon. Pasienten skal føle glede og forventing ved å gjennomføre en slik operasjon, da dette er noe man har sett frem til i lang tid. 

Derfor oppfordrer vi til forsiktighet når man vurderer å kombinere for mange operasjoner på en gang. Her spiller både medisinske og psykologiske aspekter inn.
Derfor gjennomfører vi en grundig vurdering sammen, der vi går gjennom dine ønsker. Er du en egnet kandidat til en slik kombinasjonsoperasjon, vil også anestesipersonell konfereres for å vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre operasjonen. En slik operasjon kan også være gunstig i forhold til pris.
Verdt å merke seg at ved denne type kombinasjonsinngrep får pasienten opptil 15% rabatt på tilleggsoperasjon og 50% rabatt ved figurforming. 

Operasjon er individuelt og resultatet kan variere fra pasient til pasient.

Ta kontakt med oss, og spesifiser gjerne dine ønsker ved bestilling av konsultasjon slik at vi setter av god tid til din konsultasjon.

For mer informasjon eller for bestilling av time trykk her.

Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS