English Norwegian Swedish

Rumpeforstørring med eget fettvev (Brazilian Butt Lift- BBL)

Rumpeforstørring med eget fettvev - Brazilian Butt Lift- BBL - Oslo Plastikkirurgi

Noen utvikler asymmetrisk form og/eller volum på rumpen. Den kan være flat eller uproporsjonell i forhold til figuren og det kan være vanskelig å finne klær som passer eller sitter pent. Andre utvikler asymmetri på sidene og setet som kan være estetisk eller praktisk skjemmende. Har man fettoverskudd i nærliggende områder som midje, mage, eller utsiden/innsiden av lår kan dette gjøre at det ser mer uproporsjonelt ut i forhold til rumpen Det er derfor optimalt å fjerne fett fra nærliggende områder med uønsket fett for deretter å sette det i rumpen (BBL).

Oslo Plastikkirurgi er opptatt av pasientsikkerheten, derfor vurderes alle nøye om de er gode kandidater til denne type kirurgi. Målet er å oppnå en god fylde med fin symmetri til resten av kroppen. Inngrepet blir ofte referert til som BBL (Brazilian Butt Lift)

Etterspørselen etter fettransplantasjon til rumpe (BBL) steg kraftig i 2014. Det kan være at det har blitt mer kjent via media og allment akseptert samt at teknikken har utviklet seg. Oslo Plastikkirurgi har til nå gjennomført nærmere 100 BBL operasjoner.

Oslo Plastikkirurgi har lang erfaring med denne type inngrep. Klinikkens overlege dr. Kalaaji har gjennom sin lange erfaring utviklet en metode som han holder kurs og foredrag i verden over, blant annet i Oslo, London, Dubai, Lyon, New York og Paris. Han har også publisert en artikkel i Aesthetic Surgery Journal og et eget kapitel i en bok som omhandler dette temaet.

Internasjonale Plastikkirurgiske foreninger oppfordrer nylig i juli 2018 til revurdering av operasjonsteknikker angående BBL (Brazilian Butt Lift)

De internasjonale foreningene ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery), American Society For Plastic surgery, ISAPS (International Society for Aesthetic Plastic Surgery), ISPRES (International Society of Plastic and Regenative Surgeons) og IFATS (International Federation for Adipose Therapeutics and Science) går nå sterkt ut og advarer mot enkelte teknikker brukt ved fettransplantasjon til rumpe, kalt BBL (Brazilian Butt Lift).

Det har oppstått flere dødsfall i forbindelse med BBL operasjoner der det har blitt brukt feil teknikk og at fettet har blitt injisert for dypt, satt i muskler eller under muskel og dermed har kommet inn i venen. Dette har medført emboli (propp) i hjerte eller lunger.

Forskningskomiteen har nå sendt ut advarsel til samtlige plastikkirurger verden over hvor de ber de revurdere sine operasjonsteknikker i forhold til BBL (Brazilian Butt Lift).

Dr. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi har lenge gått ut nasjonalt og internasjonalt og advart mot å injisere fettet inne i muskel eller under muskel. Han har holdt forelesninger og opplæring i hvilke forhåndsregler som må tas før en BBL operasjon og hvilke metoder som gir et trygt og sikkert resultat for pasienten. Han har presisert viktigheten av en grundig pasientundersøkelse før en avgjør om pasienten er en god kandidat til en slik prosedyre. Han foreleser om måten fettet bør hentes ut på og behandles før det settes inn på en forsvarlig måte under huden og viktigheten av å ikke sette inn for mye fett da dette kan få konsekvenser for pasienten.

I en nylig publisert artikkel i det internasjonale anerkjente tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal går det ut en advarsel og en rettledning hva gjelder BBL.

Se link til artikler nederst.

Før en kan gjennomgå et BBL må man tenke nøye gjennom hvilke områder en ønsker fettet skal hentes fra. Fettet kan hentes fra forskjellige steder på kroppen og i samråd med kirurgen bestemmer man områdene som er best egnet til å hente fett til BBL inngrepet.

Fettransplantasjon til rumpe (BBL) kan oppfattes som en vinn-vinn situasjon av mange da man også får fjernet fett fra uønskede steder til innsettelse i rumpen.

Fettmengden som trengs for prosedyren avhenger av det ønskede og oppnåelige volumet i rumpen. Ved en standard fettinjeksjon får man små arr på ca 2 mm der kanylene settes inn

Resultatet av denne type kirurgisk teknikk avhenger av resorpsjon av det injiserte fettet, altså i hvilken grad kroppen selv suger bort fettet. Vanligvis integreres (gror) fettet godt i det mottagende området. Man må regne med at kroppen absorberer opp til 30-40% av fettmengden de første månedene, derfor fyller man litt mer enn det man trenger (overkorrigerer) for å kompensere dette svinnet. Man har heller ingen garanti for at det hos noen blir absorbert mer enn 40 %.

Håndtering av fettet er avgjørende for at det skal gro fast. Det eksisterer flere motsigende teknikker for å behandle fettet som fjernes, slik at kun rent fett blir injisert. Fettet må behandles varsomt uten stor skade på fettcellene. En sentrifugeringsprosess der man med en enkel maskin separerer fettet anses å oppfylle disse kravene. Men her er siste ord ikke sagt. Oslo Plastikkirurgi bruker en lav grad av sentrifugering for å separere fettet, men beholder den intime fettvæsken som forsørger fettcellene med blant annet de naturlige tilvekstfaktorer og stamceller som vi synes gir et optimalt resultat til BBL.

Det er ikke uvanlig at det er behov for ny injeksjon, og ved resorpsjon på mer enn 40 % tilbys ny fettinjeksjon innen garantitiden; dette under forutsetning at det er tilstrekkelig fett til injeksjon for noe volumøkning eller i tilfelle at asymmetri inntreffer. Hvis fettvevet ikke suges bort fra kroppen, slik at volumet ikke blir tilfredsstillende, forblir dette et naturlig og langvarig resultat.

Video

Før operasjonen:

Du må være frisk operasjonsdagen. Er du i tvil om du skulle være forkjølet eller lignende, må du ta kontakt med oss. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber eller hoste eller annen infeksjon. Før operasjonen får du resept på antibiotika, evt. smertestillende og rens oppløsning 40 mg/ml som du får kjøpt på apoteket.

Dagen før operasjon og operasjonsdagen skal du dusje hjemme med rens oppløsning. Dette er en desinfiserende såpe som skal skylles av med vann, og huden tørkes med et rent håndkle. Ta på deg rene klær når du reiser hjemmefra. Alt av smykker, piercing og neglelakk må være fjernet senest dagen før operasjonen og settes tilbake 7 til 10 dager etter operasjonen.

Du må møte fastende til operasjonen. Det vil si at du ikke skal spise mat 6 timer før operasjonen, men du kan drikke vann og saft (ikke melk eller juice), tygge tyggegummi/halspastill inntil 4 timer før operasjonen. Du må på forhånd avtale med en person om å hente deg på klinikken ca 1 time etter operasjonen, ettersom du da selv ikke kan kjøre bil eller ta taxi alene.

Røyker eller snuser du, må du slutte minst 1 uke før operasjonen og være røykfri/snusfri i 2 uker etter inngrepet.

Det er viktig at du slutter ca 14 dager før operasjonen med medisiner som virker blodfortynnende. For andre medisiner konferer med klinikken før operasjonen. Mye hvitløk og helsekostpreparater må heller ikke inntas.

Overnatting:
Bor du langt fra klinikken, anbefaler vi at du overnatter i, eller i nærheten av Oslo.

Oslo Plastikkirurgi har avtale både med  Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16 og Frogner House Hotel Norum, tidligere Rica Hotel Bygdøy Allé, Bygdøy Allé 53- begge ligger i umiddelbar nærhet av klinikken. 

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger når det gjelder bestilling av hotellrom.

Etter operasjonen:

Vi anbefaler deg og ikke reise med fly de første 48 timene etter operasjonen. Kontrolltime blir satt opp til dagen etter inngrepet. De første timene etter operasjonen kan du føle deg litt trett, og av og til noe kvalm. Det er viktig at du tar smertestillende medisiner etter avtale, og passer på å drikke rikelig det første døgnet. Noen kan bli litt svimle, og det er derfor lurt å bruke noen minutter når du skal reise deg eller stå opp. Etter et BBL- inngrep skal du de to første døgnene ha ro og ligge mest mulig stille. De neste fem dager kan du gå forsiktig oppe. Du skal ikke legge trykk på transplantasjonsområde som ved å sitte konstant på det, en kan kjøpe en sittepute formet som en liten badering for bruk i korte perioder etter operasjonen. Bruk gjerne mageleie eller sideleie de første ti dager. Du skal bruke en løs body som ikke trykker særlig på fettet. Det anbefales at du teiper arrene med hudvennlig tape i 2 måneder.

En må regne med at ca 30 % av det innsatte fettet forsvinner i løpet av 4 mnd etter en BBL. Vi tar hensyn til dette og transplanterer inn noe mer fett for å gi et tilfredstillende resultat. I noen tilfeller forsvinner mer enn 40% av fettet. Vi har derfor en garanti hvor vi transplanterer nytt fett kostnadsfritt innen 1 år hvis det finnes medisinsk indikasjon.

Det endelige resultatet kan først vurderes etter 3-6 måneder. Kontroll avtales med klinikken dagen etter, etter 1-2 uker, 3-6 mnd., samt sluttkontroll etter ett år. Du må selv ringe for å avtale kontrollene, alternativt avtale med klinikken på operasjonsdagen.

Blødninger og infeksjon er uvanlige og krever i svært få tilfelle reoperasjon og/eller antibiotikabehandling. Inngrepet kan også i svært sjeldne tilfeller føre til alvorlige komplikasjoner som nerveskader, sår, blodpropp og dødsfall vis den blir gjort på feil teknikk. Bedøvelseskomplikasjoner, som f.eks. allergisk reaksjon på bedøvelsesmidler, er ekstremt sjeldne.

Inngrepet utføres med sedasjon og lokalbedøvelse og varer opp mot to timer.

Hvis korreksjon av BBL er nødvendig pga komplikasjoner eller ikke tilfredsstillende resultat gjøres dette kostnadsfritt innen et års garanti-periode, forutsatt at det foreligger medisinsk indikasjon og et klart forbedringspotensiale.

Linker:Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS