English Norwegian Swedish

Brystforstørring med eget fettvev

Over 100 kvinner har fått denne type behandling hos Oslo Plastikkirurgi av forskjellige årsaker. Siden 2008 har Oslo Plastikkirurgi utført brystforstørrelse med eget fettvev. Vi opprettet dette tilbudet som et godt alternativ til brystforstørrelse.
Den vanligste årsaken er å forstørre brystene på grunn av manglande volum og for å korrigere asymmetri (ulikhet). Dette er gjort i sammenheng med annen type inngrep som mageplastikk eller rumpeforstørrelse med eget fett. For våre pasienter er dette en vinn-vinn-situasjon med to inngrep i samme seanse. I tillegg har pasienter med kapseldannelse – som i utgangspunktet ønsker å fjerne proteser, god nytte av denne type operasjon. Også pasienter med avvikende brystform – som ved tuberøse bryst, er denne metoden et godt alternativ.

Vi er stolte av å kunne fortelle at vi har presentert våre vellykkede resultater ved foredrag og gjesteforelesning blant annet i Oslo, Linköping, Karlstad, Helsingfors, Berlin, Roma, London - og nå sist, i Miami september 2014.

Nå kan du se resultatet av brystforstørrelse med eget fettvev via et simuleringsprogram allerede ved konsultasjon.

Fettransplantasjon fra egen kropp er en god etablert klinisk metode som har eksistert i mange år. Selv om små fettfyllinger til mindre defekter i bryst har blitt utført tidligere, er det inntil nylig man har begynt å bruke eget fett til å gjenskape et helt nytt bryst etter kreft eller av kosmetiske grunner. De siste årene har kliniske erfaringer spesielt fra USA, (Ref. ASAPS, The American Society for Aesthetic Plastic Surgery kongress i Las Vegas 2009 og Washington 2010, Boston 2011, Vancouver 2012, New York 2013 og San Francisco 2014 hvor klinikkens overlege deltok), vist lovende resultater av brystforstørring med fett fra egen kropp. 

Hvem kan være kandidat til brystforstørring med eget fett
For lite utviklet bryst, asymmetri eller små og tomme bryst etter å ha gjennomgått graviditet, kan føles kosmetisk og sosialt skjemmende. Disse grupper er kandidater til brystforstørring med eget fettvev.

De som kommer til oss, er kvinner som ikke ønsker å legge inn fremmedlegeme som silikon, har små og /eller asymmetri mellom brystene som meget godt kan korrigeres med fettinjeksjonsteknikk. Dessuten har de fleste som ønsker brystforstørring med eget fettvev en uheldig fettfordeling hvor man ønsker å korrigere fettinnholdet, f.eks. mage, utside eller innside av lår, sete eller midjen/sidene. En annen fordel disse pasientene søker, er å slippe arrene som en operasjon med implantat etterlater. Brystforstørrelse med eget fettvev gir kun et par millimeter små arr, og disse blir knapt synlige i etterkant av inngrepet.

Vår erfaring viser at, av pasientene som møter til konsultasjon for brystforstørrelse, er det kun ca 50 % som anbefales brystforstørrelse med eget fettvev. Først må den nevnte innstillingen og motivasjonen være tilstede, dessuten må man ha nok fett å ta av. Her er det verdt å merke seg at figurforming (fettsuging) som foretas ved en slik operasjon ikke skal handle om kun å ”høste fett fra ett eller flere steder”, men må settes i sammenheng med det å skape symmetri og figurtilpasning til begge berørte områder og til kroppen i sin helhet.

Et annet krav er at man må ha realistiske forventninger til å få middels store bryst. Med dagens erfaring er denne teknikken begrenset av at det ikke kan skapes for store bryst, slik man kan oppnå ved brystimplantat med silikon. Implantat vil derfor brukes  ved brystforstørrelse hos de som ikke er kandidater for brystforstørrelse med eget fett.

Ved konsultasjonen vurderes dine ønsker og behov grundig med hensyn til helheten og området man skal ta fettet fra, slik at man som nevnt kombinerer to operasjoner samtidig, nemlig figurforming (fettsuging) og brystforstørring.

Hvordan utføres brystforstørrelse med eget fett
Ved brystforstørring med eget fettvev forberedes små tunneler under brystkjertelen, alternativt i brystmuskelen der fettet bygges i lag uten trykk. Fettet tas ut og behandles på en spesiell måte før det injiseres med en spesiell kanyle i brystområdet (såkalt Colemans teknikk). Fettmengden som trengs for prosedyren avhenger av det ønskede volumet i brystene. Ved en standard fettinjeksjon får man små arr på ca 2 mm der kanylene settes inn. Se teknikken her.

Brystforstørring med eget fettvev - Resorpsjon av fettet og langvarig resultat:
Resultatet av denne type kirurgisk teknikk avhenger av resorpsjon av det injiserte fettet, altså i hvilken grad kroppen selv suger bort fettet. Vanligvis integreres (gror) fettet godt i det mottagende området. Man må regne med at kroppen absorberer opp til 40 % av fettmengden de første månedene, derfor fyller man litt mer enn det man trenger (overkorrigerer) for å kompensere dette svinnet. Man har heller ingen garanti for at det hos noen blir absorbert mer enn 40 %.

Håndtering av fettet er avgjørende for at det skal gro fast. Det eksisterer flere motsigende teknikker for å behandle fettet som fjernes, slik at kun rent fett blir injisert. Fettet må behandles varsomt uten stor skade på fettcellene. En sentrifugeringsprosess der man med en enkel maskin separerer fettet anses å oppfylle disse kravene. Men her er siste ord ikke sagt. Vi bruker en lav grad av sentrifugering for å separere fettet, men beholder den intime fettvæsken som forsørger fettcellene med blant annet de naturlige tilvekstfaktorer og stamceller som vi synes gir et optimalt resultat.

Det er ikke uvanlig at det er behov for ny injeksjon, og ved resorpsjon på mer enn 40 % tilbys ny fettinjeksjon innen garantitiden; dette under forutsetning at det er tilstrekkelig fett til injeksjon for noe volumøkning eller i tilfelle at asymmetri inntreffer. Hvis fettvevet ikke suges bort fra kroppen, slik at volumet ikke blir tilfredsstillende, forblir dette et naturlig og langvarig resultat.

Brystforstørring med eget fettvev - Komplikasjoner 
Av komplikasjoner er blødning og infeksjon uvanlig og krever i svært få tilfelle reoperasjon og/eller behandling av antibiotika. Asymmetri, fettsyster og små forkalkninger kan intreffe, disse fjernes evt. etter behov. Bedøvelseskomplikasjoner, som f.eks. allergisk reaksjon på bedøvelsesmidler, er ekstremt sjeldne.

Det er framført mistanke om at det injiserte fettet kan ha en rolle i framkalling av brystkreft. Imidlertid er det ikke bevist at det injiserte fettet har en bidragende rolle i økning av brystkreft, eller om det kan medføre at det ved nye tilfeller av kreft skulle bli vanskeligere å oppdage både med hensyn til vanlig undersøkelse og mammografi/ultralyd.
se rappoten fra USA og rapporten fra Frankrike

Fettinjeksjon i brystene skal ikke være til hindrer for oppdagelse av kreftsykdom ved senere MR eller ultralyd av brystene. Vi anbefaler å ta MR eller ultralyd/mammografi av brystene før brystforstørring og ved ettårskontrollen for å utelukke kreftsykdom. Videre gjelder vanlige oppfølgingsrutiner.

Brystforstørring med eget fettvev - Når man ikke anbefaler brystforstørrelse med eget fettvev 
Kvinner med brystkreft i familien frarådes denne type operasjon. Kvinner som har forventning av stort brystvolum og som mangler områder på kroppen med fettoverskudd, som ønskes korrigert, vil heller ikke bli anbefalt denne operasjon.

Brystforstørring med eget fettvev - Tiden etter injeksjonen
Kraftig fysisk trening og hardt kroppslig arbeid frarådes i ca 2 uker etter brystforstørringen, men man er helt bevegelig og kan gjenoppta daglige aktiviteter allerede dagen etter. Det er også viktig å ikke gå ned i vekt/slanke seg etter operasjonen.
Resultater kan ikke fastslås før det har gått 3-6 måneder etter brystforstørringen. Da har hevelsen hos de fleste gått ned og integreringen av fettet på det nye stedet er sluttført. Skuffelse hos pasientene antas å være svært liten fordi pasientene er tilfreds med å få korrigert en uønsket figur, samtidig med muligheten til å forstørre brystene.

Brystforstørring med eget fettvev - I tiden for konsultasjonen
Det er viktig å huske på at røyking, stress, å utsette seg for sollys, moderat til kraftig overvekt, alkoholoverforbruk og dårlig kosthold er noen av faktorene som ikke bare akselererer aldringen og øker komplikasjonsrisikoen, men også reduserer muligheten for å få et kosmetisk vellykket resultat. Røyker du, må du slutte minst 1 uke før operasjonen og være røykfri i 2 uker etter brystforstørringen.

Før operasjonen:
Vi anbefaler å ta MR eller ultralyd/mammografi av brystene før inngrepet samt ved ettårskontrollen; dette for å utelukke kreftsykdom. Henvisning får du av oss ved konsultasjonen.

Du må være frisk operasjonsdagen for brystforstørringen. Er du i tvil om du skulle være forkjølet eller lignende, må du ta kontakt med oss. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber og hoste eller annen infeksjon.

Før operasjonen får du resept på antibiotika, evt. smertestillende og rens oppløsning 40 mg/ml som du får kjøpt på apoteket. Dagen før operasjon og på operasjonsdagen skal du dusje hjemme med rens oppløsning. Dette er en desinfiserende såpe som skal skylles av med vann, og huden tørkes med et rent håndkle. Ta på deg rene klær når du reiser hjemmefra. Alt smykker, piercing og neglelakk må være fjernet senest dagen før brystforstørringen og ventes med å tas på først 7 - 10 dager etter operasjonen.

Du må møte fastende til operasjonen. Det vil si at du ikke skal spise mat 6 timer før operasjonen. Inntil 4 timer før operasjonen kan du drikke vann og saft (ikke melk og juice), tygge tyggegummi/pastiller. Medisiner som skal inntas før operasjonen etter avtale med legen, kan du ta med litt vann selvom du er fastende.

Det er viktig at du slutter ca 14 dager før operasjonen med medisiner som virker blodfortynnende. For andre medisiner konferer med klinikken før operasjonen. Mye hvitløk og helsekostpreparater må heller ikke inntas.

Overnatting:
Bor du langt fra klinikken, anbefaler vi at du overnatter i, eller i nærheten av Oslo.

Oslo Plastikkirurgi har avtale både med  Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16 og Frogner House Hotel Norum, tidligere Rica Hotel Bygdøy Allé, Bygdøy Allé 53- begge ligger i umiddelbar nærhet av klinikken. 

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger når det gjelder bestilling av hotellrom.

Etter operasjonen:

Brystforstørring med eget fettvev - Hva skjer etter operasjonen:
Vi anbefaler deg ikke å reise med fly de første 48 timene etter operasjonen. I dette tidsrommet skal du ha avtale om en kontrolltime på klinikken.

De første timene etter operasjonen kan du føle deg litt trett, av og til noe kvalm. Det er viktig at du tar smertestillende medisiner etter avtale, og passer på å drikke rikelig det første døgnet. Noen kan bli litt svimle, bruk derfor noen minutter før du skal reise deg/stå opp. De første to døgnene skal du ha ro. Etter 2 uker kan du dusje og sette på ny teip (det blir satt på teip etter operasjonen). Du må avvente med bruk av normal BH i 4 uker. Områdene som er fettsuget kan ved behov dusjes etter 3-5 dager. Kontroll avtales med klinikken dagen etter, etter 1-2 uker, 3-6 mnd., samt sluttkontroll etter ett år. Du må selv ringe for å avtale kontrollene, alternativt avtale med klinikken på operasjonsdagen.

Blødning og infeksjon er uvanlig og krever i svært få tilfelle reoperasjon og/eller antibiotika-behandling. Asymmetri eller for lite volumøkning kan inntreffe og da tilbys en korreksjon. Det er ikke uvanlig at det er behov for ny injeksjon, og ved resorpsjon på mer enn 40 % tilbys ny fettinjeksjon innen garantitiden, forutsatt at det er tilstrekkelig fett til injeksjonen. Vi anbefaler å ta MR eller ultralyd/mammografi av brystene ved ettårskontrollen for å utelukke kreftsykdom, henvisning får du fra oss ved konsultasjonen.Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS