Fjerning av protese med kapsel / Skifting av protese