Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som både gjesteforeleser og faculty medlem på 31th SOFCEP Congress i Lyon (frank forening for estetisk kirurgi), Frankrike 01.-02.06.18

Han foreleste i følgende emner: 1. Hvordan starte opp sin egen plastikkirurgiske praksis. Dr. Kalaaji fortalte om sine egne erfaringer etter å ha drevet sin plastikkirurgiske klinikk i 16 år; om oppstarten og frem til nå. Han forleste…

Dr. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi ble invitert som gjesteforeleser og faculty medlem på det anerkjente BBB

Dr. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi ble invitert som gjesteforeleser og faculty medlem på det anerkjente BBB (Botti`s Best Breast) Villa Bella Clinic course i Gardone riviera, Italia 25.05-27.05.18 hvor han deltok sammen med…

Intervjuet med TV2 om den økende trenden med rumpeforstørring med eget fett, også kalt BBL (Brazilian Butt Lift)

Dr. A. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi ble intervjuet av TV2, Helsekontrollen om den økende trenden med rumpeforstørring med eget fett, også kalt BBL (Brazilian Butt Lift) hvor mange velger å reise utenlands for å få utført…

Dr. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi deltok på The Aesthetic Meeting 2018 26.04-01.15 i New York.

Som aktivt medlem i ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgery) deltok han i det faglige som foreleser (faculty) og i administrative diskusjoner hvor man drøftet de nyeste teknikkene innen kosmetisk og estetisk kirurgi. Det ble…

Klinikkens overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser på ISAPS Saudi Plastic Surgery symposium 14.04-16.04 2018 i Riyadh, Saudi Arabia

Han holdt følgende forelesninger: 1. Livskvalitet etter neseplastikk. Han framla resultatet av sin egen forskning basert på en anonym spørreundersøkelse foretatt på 210 pasienter som har gjenomgått neseplastikk. Undersøkelsen gikk…

OSLO PLASTIKKIRURGI DELTOK SOM GJESTEFORELESER OG FACULTY MEDLEM PÅ BAAPS

Han holdt følgende forelesninger 1. Pasientvalg, vurdering og samtykke. Han foreleste om hvordan man etter grundig vurdering av pasientene fant de som vil egne seg godt til fettransplantasjon og de som ble anbefalt andre alternativer. Han…

OVERLEGE DR. KALAAJI VED OSLO PLASTIKKIRURGI DELTOK SOM GJESTEFORELESER OG MODERATOR PÅ UKAAPS ( UK ASSOCIATON OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS) I LONDON 17. MARS 2018.

Han holdt følgende 5 forelesninger: 1. Livskvalitet etter neseplastikk. Han framla resultatet av sin egen forskning basert på en anonym spørreundersøkelse foretatt på 210 pasienter som har gjenomgått neseplastikk. Undersøkelsen…

IMCAS WORLD CONGRESS, PARIS 1-3 FEBRUAR 2018

Han holdt tre forelesninger på denne årlige kongressen.  1- Brystforstørring med eget fett der han sammenliknet de ulike prosedyrene med for- og ulemper.Han har selv foretatt over 122 operasjoner hva gjelder fettransplantasjon til…

AESTHETIC SOCIETY NEWS, WINTER 2018

Dr. Amin Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi publiserer en artikkel i "Aesthetic Society News" om det 2. Norwegian-American Aesthetic Meeting. I artikkelen uttaler han at møtet var en stor suksess og takker han alle deltakere…

Klinikkens overlege gjesteforeleste om brystforstørring med eget fett på Faculty of Medicine Lincoln University College Clinical Campus i Kota Bharu, Malyasia.

Han gjennomgikk historien bak fettransplantasjon til bryst, hvordan den oppsto, teknikkene som ble utviklet underveis og frem til nåtidens metoder. Dr. Kalaaji har selv gjennomført langt over 100 tilfeller av brystforstørrelser…