NYTT OM FETTRANSPLANTASJON

Dear friends, It gives me great pleasure in welcoming you to ISPRES: the newly founded Society (International Society of Plastic Regenerative Surgery) which will function within the IPRAS structure. I had the privilege to be chosen as its…

Oslo Plastikkirurgi presenterer sine resultater i Boston

Amin Kalaaji, Cecelie Bjertness, Cathrine Nordahl and Kjell Olafsen, Oslo Plastic Surgery Clinic, Oslo, Norway Goals/Purpose: Results from surgical interventions are traditionally based on morbidity and mortality. However, quality of…

OSLO PLASTIKKIRURGI STØTTER UTDANNING AV SYKEPLEIER I MALAWI

MedHum er en humanitær innsamlingsaksjon som arrangeres av Norsk medisinstudentforening (Nmf) som er en del av Den norske legeforening. (Dnlf) MedHum 2010 kjemper for sykepleierutdanning i Malawi, et land i akutt helsekrise. For liten kapasitet…